Cultuurgeschiedenis

Nu, dat is werkelijk geschiedenis: deel hebben aan de ervaring van vorige generaties; weten hoe ze geleefd hebben en waarvoor ze leefden; hun recht doen in hun bedoelingen. Of dat alles nuttig is vind ik niet zo’n moeilijke vraag, maar ook geen heel belangrijke.

(A.Th. van Deursen)

Werkterrein
Zowel de werkzaamheden als de onderwerpen bestrijken een breed terrein. Aan de ene kant staat diepgravend onderzoek, naar bijvoorbeeld het negentiende-eeuwse culturele leven op het platteland, aan de andere kant een poëtische column over een oud dorpscafé of een fabrieksarbeider.

Het werk bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:
– archiefonderzoek
– literatuurstudie
– interviews
– veldwerk

Desgewenst wordt vervolgens een artikel, boek, brochure of rapport samengesteld.

Reacties zijn gesloten.